Vyšší výkonnost vašeho prodeje

Vyšší výkonnost vašeho prodeje

Díky účinnějším metodám, postupům i vyšším schopnostem vašich obchodníků můžete s naší pomocí dosahovat mnohem lepších prodejních výsledků.
Prodejní trénink na míru

Prodejní trénink na míru

Vytvoříme pro váš obchodní tým specifické vysoce účinné tréninkové moduly. Rozvoj přizpůsobíme podmínkám vaší společnosti tak, aby přinesl co nejlepší prodejní výsledky.
Profesionální řízení prodeje

Profesionální řízení prodeje

Vaši manažeři prodeje mají podstatný vliv na úspěšný prodej vaší společnosti. S naší pomocí budou ještě výkonnější.
Prodej ve 3. miléniu

Prodej ve 3. miléniu

Koncept Mercuri International „Prodej ve 3. miléniu“ pomůže vašemu týmu získat a používat dovednosti potřebné pro úspěšný profesionální prodej.

Taking Sales to a Higher Level

Zpět

Zvýšení výkonnosti prodeje díky změně prodejního postupu

Případová studie

 

Mezinárodní společnost zabývající se technologiemi v oblasti zdravotnictví a spolupracující se zdravotnickými zařízeními, výzkumnými pracovišti, klinickými laboratořemi a průmyslovými firmami.

Společnost se sídlem ve Spojených státech vyrábí a prodává širokou škálu zdravotnických potřeb, přístrojů, vybavení laboratoří a diagnostických výrobků. Má pobočky v téměř 50 zemích po celém světě.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit výkonnost prodeje díky změně současného prodejního postupu založené na standardní argumentaci (parametry a užitky) na přístup založený na prodeji hodnoty.

 

NAŠE ŘEŠENÍ

Projekt byl založen na:

  1. interaktivních tréninkových metodách
  2. intenzivní podpoře při zavádění nových prodejních postupů do praxe.

Prodejní trénink byl zaměřen na postupy a dovednosti potřebné k úspěšnému prodeji hodnoty. To zahrnovalo vybudování efektivnějších vztahů se zákazníky, strategičtější a systematičtější obchodní přístup a pochopení tvorby hodnoty pro zákazníka.

Po tréninku všichni účastníci obdrželi podporu formou koučování v reálných prodejních situacích a zúčastnili se řízených simulací zaměřených na zavedení do praxe („implementační klinika“).

Vhodná kombinace tréninkových a implementačních aktivit napomohla zavedení nových metod do praxe a tím zlepšení konkrétních výsledků.

 

VÝSLEDEK

  • Zvýšení obratu v divizi zdravotnictví o 1,4 milionu GBP.
  • Zvýšení zisku o 700 tis. GBP v divizi diagnostických přístrojů.

 

KONTAKT
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651