Vyšší výkonnost vašeho prodeje

Vyšší výkonnost vašeho prodeje

Díky účinnějším metodám, postupům i vyšším schopnostem vašich obchodníků můžete s naší pomocí dosahovat mnohem lepších prodejních výsledků.
Prodejní trénink na míru

Prodejní trénink na míru

Vytvoříme pro váš obchodní tým specifické vysoce účinné tréninkové moduly. Rozvoj přizpůsobíme podmínkám vaší společnosti tak, aby přinesl co nejlepší prodejní výsledky.
Profesionální řízení prodeje

Profesionální řízení prodeje

Vaši manažeři prodeje mají podstatný vliv na úspěšný prodej vaší společnosti. S naší pomocí budou ještě výkonnější.
Prodej ve 3. miléniu

Prodej ve 3. miléniu

Koncept Mercuri International „Prodej ve 3. miléniu“ pomůže vašemu týmu získat a používat dovednosti potřebné pro úspěšný profesionální prodej.

Taking Sales to a Higher Level

Zpět

Mercuri International Business School

Pro všechny pracovníky obchodní organizace

Programy jsou určeny prakticky všem pracovníkům obchodních organizací – manažerům prodeje, obchodníkům i pracovníkům podpory prodeje. Ať už je rozvojovým cílem zvýšení individuální výkonnosti nebo doplnění potřebných znalostí a dovedností, je Mercuri International Business School správnou volbou. S analýzou a určením rozvojových potřeb a výběrem vhodného typu programu vám pomohou naši specialisté.


Vedoucími seminářů a trenéry jsou zkušení manažeři a obchodníci

Koncept Mercuri International Business School je založen na rovnováze teoretických znalostí a praktické aplikace. Účastníci programů se seznámí s jednoduchými funkčními modely a nástroji a zároveň se je naučí prakticky využívat. Hlavní předností a výhodou je skutečnost, že trenéři a vedoucí seminářů jsou zkušenými odborníky v oblasti prodeje 
a jeho řízení s vlastními praktickými zkušenostmi a spoustou živých příkladů.


Mezinárodní know-how přizpůsobené českému prostředí

Nabídku programů a seminářů neustále rozvíjíme, zdokonalujeme a přizpůsobujeme lokálním podmínkám. Využíváme poznatků získaných jak od tisíců účastníků našich programů po celém světě, od klientů a partnerů, tak z řady mezinárodních i lokálních průzkumů i od univerzit a škol z oblasti obchodu a podnikání, se kterými úzce spolupracujeme. Tento neustálý proces zajišťuje, že účastníkům našich programů nabízíme aktuální a v praxi snadno a účinně použitelné koncepty.


Ověřený rozvojový model

Ve velké většině programů využíváme metodu smíšeného učení (blended learning). Prostřednictvím e-modulů získává účastník potřebné znalosti, dovednosti pak rozvíjí 
s pomocí případových studií a praktického nácviku na tréninkových setkáních. V řadě případů jsou také využívány počítačové business simulace, které účastníkům programu umožňují lépe porozumět dané problematice, vyzkoušet si různé varianty řešení a ověřit možné dopady svých rozhodnutí. Virtuální konference s účastníky programu pomáhají šetřit čas i cestovní náklady. Pedagogické metody používané na tréninkových programech Mercuri International Business School respektují různé styly učení jednotlivých účastníků programu.


Kvalita a péče o každý detail

Mercuri International Business School je v oblasti prodeje, řízení prodeje a vedení lidí uznávána jako standard prvotřídní kvality. Celkový rozsah nabídky tréninkových programů a seminářů každoročně upravujeme tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům. Jednotlivé programy průběžně inovujeme jak z hlediska obsahu, tak 
i formy vedení. Mercuri International Business School spolupracuje s hotely 
a konferenčními centry s odpovídajícím standardem služeb. Některé semináře 
a programy jsou organizovány v moderních prostorách Mercuri International. V rámci účastnického poplatku mají účastníci programů zajištěny obědy a občerstvení.


Účastníci našich programů 

Ať už máte zájem o svůj vlastní rozvoj nebo organizujete rozvoj pro své spolupracovníky, můžete si být jisti, že jste na správném místě. Důkazem je dlouhodobá spolupráce s řadou globálních, regionálních a lokálních společností z různých oborů. Jako hlavní důvody spokojenosti jsou nejčastěji našimi klienty zmiňovány vysoká profesionalita trenérů a konzultantů, používání širokého spektra rozvojových metod, včetně těch nejmodernějších, fungující organizace, vysoká
kvalita i praktičnost průběžně inovovaných programů a především dosahované individuální a fi remní výsledky. Od roku 1992 absolvovalo otevřené tréninkové programy a semináře Mercuri International v České republice již téměř 17 000 manažerů, obchodníků a dalších pracovníků obchodních organizací z různých oborů.