Vyšší výkonnost vašeho prodeje

Vyšší výkonnost vašeho prodeje

Díky účinnějším metodám, postupům i vyšším schopnostem vašich obchodníků můžete s naší pomocí dosahovat mnohem lepších prodejních výsledků.
Prodejní trénink na míru

Prodejní trénink na míru

Vytvoříme pro váš obchodní tým specifické vysoce účinné tréninkové moduly. Rozvoj přizpůsobíme podmínkám vaší společnosti tak, aby přinesl co nejlepší prodejní výsledky.
Profesionální řízení prodeje

Profesionální řízení prodeje

Vaši manažeři prodeje mají podstatný vliv na úspěšný prodej vaší společnosti. S naší pomocí budou ještě výkonnější.
Prodej ve 3. miléniu

Prodej ve 3. miléniu

Koncept Mercuri International „Prodej ve 3. miléniu“ pomůže vašemu týmu získat a používat dovednosti potřebné pro úspěšný profesionální prodej.

Taking Sales to a Higher Level

Zpět

Typy programů

Akademie

Cílený rozvoj ve specifi cké oblasti v průběhu 4 – 6 měsíců. Zahrnuje účast na několika intenzivních dvoudenních trénincích, absolvovaní e-modulů, projektové úkoly apod.

Tréninky+e

Využívají princip „blended learning“, kdy základní know-how je předáváno pomocí e-modulů. Vlastní tréninková setkání jsou zaměřena především na rozvoj dovedností a aplikaci do praxe. E-moduly lze využívat opakovaně v průběhu 6 měsíců.

Tréninky

Dvoudenní nebo jednodenní intenzivní tréninky zaměřené na seznámení s praktickými metodami a postupy, rozvoj dovedností a přípravu na používání v praxi.

Semináře

Jednodenní a půldenní semináře s prezentací a diskuzí umožňují manažerům efektivní formou získat inspiraci a praktické náměty v různých oblastech řízení prodeje.

E-programy

Programy zaměřené především na získání specifi ckých znalostí. Individuální rozvoj prostřednictvím e-modulů (přístupných kdykoli po dobu 6 měsíců) je doplněn účastí na 0,5denním implementačním workshopu.

Individuální rozvojové cesty

Rozvoj sestavený na míru manažerům nebo obchodníkům – zahrnuje různé rozvojové formy a metody dle konkrétní potřeby.