Vyšší výkonnost vašeho prodeje

Vyšší výkonnost vašeho prodeje

Díky účinnějším metodám, postupům i vyšším schopnostem vašich obchodníků můžete s naší pomocí dosahovat mnohem lepších prodejních výsledků.
Prodejní trénink na míru

Prodejní trénink na míru

Vytvoříme pro váš obchodní tým specifické vysoce účinné tréninkové moduly. Rozvoj přizpůsobíme podmínkám vaší společnosti tak, aby přinesl co nejlepší prodejní výsledky.
Profesionální řízení prodeje

Profesionální řízení prodeje

Vaši manažeři prodeje mají podstatný vliv na úspěšný prodej vaší společnosti. S naší pomocí budou ještě výkonnější.
Prodej ve 3. miléniu

Prodej ve 3. miléniu

Koncept Mercuri International „Prodej ve 3. miléniu“ pomůže vašemu týmu získat a používat dovednosti potřebné pro úspěšný profesionální prodej.

Taking Sales to a Higher Level

Zpět

PRODEJ VE 3. MILÉNIU - jak přizpůsobit prodej současnému nákupnímu chování

0,5denní seminářPředběžná rezervace

 

Měnící se nákupní chování spotřebitelů se stále více promítá do způsobu nakupování v oblasti B2B. Zvyšuje se podíl aktivit na nákupní cestě, které zákazník provádí mimo osobní kontakt s potenciálním dodavatelem. To klade nové nároky na obchodníky jak při přípravě prodejních aktivit, tak v průběhu osobního jednání.
Zodpovědností manažera prodeje je porozumět způsobům nakupování zákazníků, navrhnout odpovídající změny prodejních postupů a rozvíjet u svých obchodníků potřebné schopnosti.  Přizpůsobením prodeje aktuálním nákupním situacím lze podstatně zvýšit výkonnost prodeje.

Účastníci

 • Manažeři prodeje
 • Vedoucí prodejních týmů
 • Manažeři a další pracovníci zodpovědní za efektivitu prodejních procesů i jednotlivých prodejních aktivit členů prodejního týmu

Obsah

 • Současné nákupní chování zákazníků
 • Různé možnosti zvýšení produktivity prodeje
 • Obchodní dovednosti, které vyžadují u obchodníků největší změny
 • On-line aktivity obchodníků při zjišťování informací i ovlivňování zákazníků
 • Diagnostika prodejní situace podle zralosti, postojů a autonomie zákazníka
 • Účinné způsoby argumentace
 • Doporučení pro konkrétní obory

Forma

 • Účast na 0,5denním intenzivním semináři:
  • prezentace s konkrétními případy
  • diskuze a náměty pro vlastní situaci
 • Realizace akčního plánu